tENIM COM OBJECTIUS….

Professional

Ser una organització empresarial professionalitzada que representi, defensi i coordini de forma col·lectiva els interessos de les empreses (especialment pimes i autònoms) de Tarragona davant les administracions, entitats públiques o privades locals, nacionals i internacionals. En definitiva, donar veu a les necessitats del sector privat i ajudar a estimular un creixement econòmic fort.

Crear Xarxa

Fomentar la unitat entre els empresaris i la col·laboració entre els associats, promovent activitats i accions que estimulin la reflexió i la posada en comú d’experiències, coneixements i valors.

 

Assessorar

Prestar assessorament, orientació i impuls per al desenvolupament de l’ activitat empresarial i per a aquells projectes emergents que representin oportunitat de creixement, així com per a l’ exercici professional de directius i personal tècnic.

Formar

Organitzar jornades, seminaris, conferències i cursos per facilitar la millora contínua a través de la formació i la innovació.

Generem un nou espai de debat

Contribuir a debatre com a generador de valor per als membres de l’ associació i del nostre entorn econòmic, polític i social en el marc de la plataforma FUTUR AMB SENY, una tribuna de participació pública oberta, transparent i referent d’opinió per al nostre país. T’animem que ens coneguis i puguis adherir a la nostra entitat, per tal de sumar esforços. Tots plegats millorarem el sector empresarial del nostre territori

Caminem junts!