Campus Startup Village

Aquesta iniciativa representa un espai dinàmic on emprenedors, startups i investigadors poden col·laborar, compartir idees i desenvolupar projectes innovadors. El Campus no només ofereix recursos i suport tècnic, sinó que també actua com un hub de connexió amb el teixit empresarial, acadèmic i de recerca, fomentant així un ecosistema ric i divers d’innovació.

Conveni amb Skolkovo Startup School

Un projecte de col·laboració internacional que ens obrira portes a oportunitats de formació, intercanvi de coneixements i desenvolupament conjunt de projectes entre Catalunya i Rússia. A través d’aquesta aliança, busquem no només retenir el talent local, sinó també atraure expertesa internacional, creant així un pont entre cultures i mercats que enriqueixi el nostre ecosistema emprenedor.

informació