Empresaris de Tarragona és una de les organitzacions empresarials de referència al territori que aglutina i representa a més de cinc-centes empreses i autònoms de tots els sectors econòmics de Tarragona.

Hi participen des de grans companyies fins a pimes i autònoms, formant entre totes el teixit productiu del Camp de tarragona. Les empreses associades comparteixen la voluntat de contribuir al progrés econòmic i social de Tarragona.

Orientem la nostra activitat a representar al conjunt d’empresaris i empreses tarragonins, prestant-los serveis de valor afegit, defensant els seus interessos i traslladant la seva visió a les institucions.

Treballem per afavorir un entorn socioeconòmic que estimuli la competitivitat, el creixement i la creació de llocs de treball a la província. I perquè Tarragona continuï sent un dels principals motors de l’economia catalana.

Som la veu de les empreses tarragonines!