TREBALLANT PER MILLORAR El FUTUR

Mobilitat, Dinamització Territorial, Sostenibilitat, Retenció del Talent

La nostra organització s’ha centrat en projectes essencials per millorar la vda de les persones i empreses.

Un dels nostres principals objectius ha estat facilitar la mobilitat, promovent la logística eficient i l’ús del transport públic per als treballadors. Això no només millora l’accés i la comoditat, sinó que també suporta la sostenibilitat ambiental. Paral·lelament, hem treballat en la dinamització territorial, buscant augmentar les facilitats per a les empreses que desitgen establir-se en el nostre territori.

A més, ens hem compromès amb l’avanç cap a polítiques de sostenibilitat, defensant l’ús de l’economia circular i productes de km 0, reafirmant el nostre compromís amb un futur més verd i sostenible per a Catalunya.

Un eix estratègic del nostre projecte és  la retenció del talent amb el foment de l’emprenedoria, essencial per al desenvolupament econòmic i la innovació. Promovem activament les relacions amb les universitats per a la cerca de talent i el desenvolupament de start-ups, creant un ecosistema que suporta la creació i el creixement de noves empreses.

Aquest enfocament transversal busca no només impulsar l’economia local, sinó també posicionar Tarragona com un centre d’innovació i emprenedoria a nivell nacional i internacional.

projectes clau al llarg del temps

retencio de talent

La retenció de talent i l’acompanyament  d’emprenedors

informació

territori

Foment i Promoció de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona

informació

comerç i turisme

Projecció cap a una regió d’interès de 365 dies per els visitants

informació

smart mobility

Mobilitat urbana, intel·ligent i sostenible per persones i empreses

informació

Empresaris de Tarragona, des de la seva constitució, es va decidir fermament per l’ impuls de projectes que canviessin i milloressin les condicions de l’ àrea metropolitana del Camp de Tarragona.

La innovació i el progrés són el cor de la nostra missió. Aquí, descobrireu una diversitat de projectes ambiciosos que hem posat en marxa, cadascun dissenyat per enfortir, inspirar i transformar el teixit empresarial de la nostra regió.

Des de iniciatives per millorar la mobilitat i la logística, fins a programes per fomentar la sostenibilitat i l’emprenedoria, cada projecte reflecteix el nostre compromís amb el desenvolupament econòmic i social de Tarragona. Us convidem a explorar aquests projectes i a conèixer com estan contribuint a un futur més brillant i sostenible per a totes les nostres empreses i la comunitat en general.

smart mobility

Empresaris de Tarragona està compromès a treballar amb les administracions per prioritzar les necessitats de les persones en l’àmbit de la mobilitat, amb l’objectiu de millorar significativament la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest enfocament no només busca optimitzar el trànsit i l’accés, sinó també fomentar l’aparició de noves oportunitats empresarials dins d’aquest sector.

Entre les nostres iniciatives destaquem:

  • La col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i Acciona Infraestructuras en el desenvolupament d’un projecte innovador presentat al programa Profit de la Unió Europea. Aquesta iniciativa representa un pas endavant en la integració de solucions sostenibles i eficients per a la mobilitat urbana.

  • La realització d’una jornada sobre mobilitat en col·laboració amb la Fundació Tarragona Smart Mediterranean Cities i l’Ajuntament de Salou. Aquest esdeveniment va ser una plataforma per a l’intercanvi d’idees i estratègies sobre com millorar la mobilitat urbana, amb un enfocament especial en la sostenibilitat i la innovació.

Aquestes accions reflecteixen el nostre compromís amb la creació d’un entorn més habitable i empresarialment dinàmic, posant les persones i les seves necessitats al centre de les nostres estratègies de mobilitat.

 

 
 
 

territori

Consori Metropolità per la Reforma de la façana marítima

En el marc del desenvolupament urbà i tecnològic, la nostra organització està impulsant una iniciativa pionera: la creació d’un consorci metropolità enfocat en el concepte Smartcities. Aquest projecte té com a objectiu convertir Tarragona i la seva àrea metropolitana en un laboratori d’idees avantguardistes per a l’estudi i desenvolupament de ciutats mitjanes mediterranies.

Un dels grans reptes i punts centrals d’aquesta iniciativa és el desplaçament de la línia ferroviària que actualment travessa Tarragona al costat del mar. Aquesta acció estratègica permetrà transformar radicalment la ciutat, no només millorant la mobilitat i l’accés, sinó també redefinint l’espai urbà per a un futur més sostenible i integrat.

La nostra visió és que Tarragona es converteixi en un referent de les grans ciutats mediterrànies, on la tecnologia, la sostenibilitat i la innovació urbana vagin de la mà. A través d’aquesta plataforma, busquem explorar i implementar solucions intel·ligents en àrees com la gestió del trànsit, l’eficiència energètica, la gestió de residus i l’urbanisme sostenible.

Aquest projecte no només millorarà la qualitat de vida dels ciutadans, sinó que també posicionarà Tarragona com a model de ciutat intel·ligent i sostenible a nivell internacional. És una aposta per un futur on la tecnologia i la innovació són claus per al desenvolupament urbà i la millora contínua de les condicions de vida en les àrees metropolitanes.

 

comerç i turisme

Innovació en el Comerç Local

El comerç, essencial per a l’energia i vitalitat de les ciutats mediterrànies, afronta desafiaments significatius en l’era moderna. Davant d’aquesta realitat, Empresaris de Tarragona, en col·laboració amb Botiguers de Tarragona, ha iniciat una nova fase per revitalitzar aquest sector. A través de projectes col·laboratius i xarxes de fidelitat, busquem reforçar les sinergies entre els diferents establiments i associacions comercials de la regió.

Entre les iniciatives destacades, ressaltem:

  • El projecte de fidelització per al Mercat Central de Tarragona .
  • Les al·legacions al PMPU de la Part Alta de Tarragona, amb l’objectiu d’impulsar un comerç més dinàmic i connectat.

Impuls al Turisme

El turisme, un pilar fonamental de l’economia a les comarques del Camp de Tarragona, ha experimentat una evolució positiva recentment, especialment a Tarragona, reconeguda com a destinació de turisme cultural i ciutat Patrimoni de la Humanitat.

Des d’Empresaris de Tarragona, hem proposat dues iniciatives clau per potenciar aquest sector:

  • La creació de l’agència públic-privada de destinació turística “Tarragona 365”
  • Una proposta de concurrència competitiva per desenvolupar una nova terminal de creuers al port esportiu de la ciutat.

Aquestes propostes busquen no només augmentar l’atractiu turístic de la regió, sinó també crear noves oportunitats per a l’economia local.

 

 

retencio de talent emprenedor

Projecte de Retenció de Talent: Campus Startup Village de Vila-seca i Conveni amb l’Institut Tecnològic de Start-ups de Skolkovo

A Empresaris de Tarragona, som conscients de la importància cabdal de retenir i fomentar el talent en el nostre territori. Amb aquest objectiu, hem posat en marxa dos projectes emblemàtics que reflecteixen el nostre compromís amb la innovació i l’emprenedoria.

  • El primer d’aquests projectes és la creació del Campus Startup Village de Vila-seca. Aquesta iniciativa representa un espai dinàmic on emprenedors, startups i investigadors poden col·laborar, compartir idees i desenvolupar projectes innovadors. El Campus no només ofereix recursos i suport tècnic, sinó que també actua com un hub de connexió amb el teixit empresarial, acadèmic i de recerca, fomentant així un ecosistema ric i divers d’innovació.
  • El segon gran projecte és el conveni signat amb l’Institut Tecnològic de Start-ups de Skolkovo a Moscou. Aquesta col·laboració internacional obre portes a oportunitats de formació, intercanvi de coneixements i desenvolupament conjunt de projectes entre Catalunya i Rússia. A través d’aquesta aliança, busquem no només retenir el talent local, sinó també atraure expertesa internacional, creant així un pont entre cultures i mercats que enriqueixi el nostre ecosistema emprenedor.

Ambdós projectes són pilars fonamentals en la nostra estratègia per convertir la regió en un referent de la innovació i l’emprenedoria, retenint i atraient els millors talents per impulsar el creixement i la competitivitat de les nostres empreses.

 

 

Convidem a tots els nostres membres a explorar aquests serveis i a descobrir com podem ajudar-vos a assolir els vostres objectius empresarials. Estem aquí per suportar-vos en cada pas del vostre camí cap a l’èxit.

Treballem per les empreses tarragonines!

 

 

com podem ajudar a les empreses….

Representació

La nostra organització ofereix un servei de representació integral per a empreses, defensant els seus interessos davant de les institucions governamentals, organismes reguladors i altres entitats clau.

Inspirats per models com la CECOT i FOMENT, ens comprometem a ser la veu dels empresaris en taules de negociació, fòrums econòmics i espais de decisió política.

A través d’aquesta representació, treballem per influir en polítiques i legislacions que afavoreixin un entorn empresarial saludable i competitiu. Oferim també suport en la gestió de subvencions, assessorament en normatives i una representació activa en temes d’interès per a les empreses.

Consultoria

En el camp de la consultoria, proporcionem un ampli ventall de serveis dissenyats per ajudar les empreses a navegar en els desafiaments del mercat actual. 

Oferim consultoria especialitzada en àrees com finances, estratègia empresarial, innovació, internacionalització i transformació digital. El nostre equip d’experts treballa de manera personalitzada amb cada empresa per identificar oportunitats de creixement, optimitzar processos i implementar solucions efectives.

Aquest servei busca no només resoldre problemes puntuals, sinó també potenciar el desenvolupament sostenible i la competitivitat de les nostres empreses associades.

 

Comunicació

El servei de comunicació que oferim està enfocat en potenciar la visibilitat i la marca de les empreses associades. Basant-nos en les millors pràctiques d’altres organitzacions empresarial, desenvolupem estratègies de comunicació a mida que inclouen relacions públiques, màrqueting digital, gestió de xarxes socials i creació de contingut.

Aquest servei està dissenyat per ajudar les empreses a connectar eficaçment amb els seus públics objectius, millorar la seva imatge corporativa i ampliar el seu abast en el mercat.

A més, oferim formació en habilitats de comunicació i gestió de mitjans per a directius i portaveus empresarials, assegurant que puguin representar les seves empreses de manera efectiva en tots els fòrums.

Venture Capital

Oferim un servei de Venture Capital per a startups, proporcionant inversió estratègica, mentoratge, accés a una xarxa extensa i recursos formatius, enfocats en impulsar el creixement i l’èxit de les empreses emergents.

El nostre objectiu és no només proporcionar capital, sinó també ser un soci estratègic que contribueixi al creixement sostenible i a l’èxit a llarg termini de les startups. Creiem fermament en el poder de l’emprenedoria com a motor de canvi i innovació, i estem compromesos a suportar els emprenedors en el seu camí cap a l’èxit.

Ens preocupa la transformació del talent de les idees a empreses d’exit.

Entenem profundament els desafiaments i les necessitats de finançament que afronten els emprenedors i les startups en les seves fases inicials. Per això, oferim un servei especialitzat de Venture Capital, dissenyat per proporcionar no només capital, sinó també suport estratègic i accés a una xarxa extensa de recursos.

El nostre servei de Venture Capital està enfocat en identificar i invertir en empreses emergents amb un alt potencial de creixement. Busquem startups innovadores que no només necessitin inversió financera, sinó també orientació, mentoratge i accés a xarxes de contactes que puguin accelerar el seu creixement.

A través d’aquest servei, oferim: 

Inversió Estratègica

Proporcionem capital a startups en etapes inicials, amb un enfocament en sectors com la tecnologia, la sostenibilitat, la salut i l’educació, entre altres. La nostra inversió va més enllà del capital, ja que ens involucrem activament en el desenvolupament i l’èxit de les empreses.

Mentoratge

Connectem les startups amb experts i mentors de la indústria que poden oferir orientació valuosa en àrees com estratègia de negoci, desenvolupament de productes, màrqueting i expansió de mercat.

Networking

Oferim accés a una xarxa extensa de contactes, incloent potencials clients, socis i inversors, facilitant així oportunitats de networking i col·laboracions estratègiques.

Recursos i Formació

Proporcionem recursos i oportunitats de formació per ajudar les startups a desenvolupar habilitats clau en gestió empresarial, lideratge i innovació.

Creixem junts!