Projecte Rambla del Mar

Des de l’any 2017 estem treballant amb la proposta de treure el transit ferroviari de l’interior de la ciutat de Tarragona, i transformar aquest espai en un nou eix verd per la ciutat, element transformador per l’eliminació del mur que representa i l’oportunitat de connexió ciutat mar.