Tarragona a l’avantguarda de l’esport: Visionant el futur com a Hub Tecnològic Esportiu

En un moment d’inflexió per al seu desenvolupament futur, Tarragona es troba davant d’un creuament de camins estratègic, amb l’oportunitat de redefinir la seva identitat i trajectòria econòmica. Amb l’herència dels Jocs Mediterranis de 2019 com a teló de fons, la ciutat es posiciona per aprofitar un llegat esportiu infrautilitzat, reflexionant sobre com aquest pot ser el catalitzador per a una transformació profunda. Des de la perspectiva dels Empresaris de Tarragona, volem destacar una visió on la ciutat es converteixi en un epicentre d’innovació i excel·lència esportiva, aprofitant els recursos únics que disposa per crear un ecosistema d’empreses esportives vibrant i sostenible.

En el cor de Tarragona, l’anella mediterrània, testimoni de l’efervescència esportiva dels Jocs Mediterranis del 2019, es presenta avui dia com una oportunitat d’or per al planejament estratègic de la ciutat. Aquesta vasta extensió de 23 hectàrees, propietat de l’Ajuntament, ha estat escenari de grans competicions, però el seu ús post-jocs ha estat, fins ara, majoritàriament limitat a l’esport aficionat. Amb tot, la satisfacció pels equipaments disponibles no ha de ser un conformisme, sinó un trampolí cap a una visió més ambiciosa: convertir Tarragona en un referent internacional d’innovació i excel·lència en l’àmbit de l’esport.

La clau d’aquesta transformació podria trobar-se en l’aprofitament del sol d’equipaments de 6.214,45 metres quadrats a l’anella mediterrània, preveient la seva doble funcionalitat com a centre universitari d’educació física i residència per a estudiants-esportistes. Aquesta dualitat no només maximitzaria l’ús de l’espai, sinó que també potenciaria la sinergia entre formació acadèmica i pràctica esportiva, un model ja explorat amb èxit en altres contextos internacionals.

En un territori privilegiat per la seva climatologia i qualitat de vida, el potencial per atraure esportistes professionals i amateurs és immens. Ciutats veïnes com Salou i Cambrils ja han començat a explorar aquesta via, organitzant campionats internacionals que atrauen participants de tot el món. No obstant això, Tarragona compta amb un avantatge competitiu únic: les seves infraestructures tècniques especialitzades per a l’esport professional. Aquesta distinció podria ser el punt d’inflexió per convertir la ciutat en un hub tecnològic esportiu de referència, atraient equips professionals en cerca de les millors condicions per a la seva preparació.

El moment és ara. L’interès manifestat per diverses universitats en desenvolupar estudis relacionats amb l’activitat física i l’esport a l’anella mediterrània representa una oportunitat sense precedents. A més, l’opció de construir sobre un solar ja preparat per a aquest fi pot resultar més econòmica que altres projectes en marxa, com la reconversió de la Tabacalera, i oferir una arquitectura singular que enriqueixi el paisatge urbà de Tarragona.

Considerar Tarragona com a hub tecnològic esportiu no només potenciarà la imatge internacional de la ciutat, sinó que també impulsarà l’economia local, superant amb escreix els èxits assolits per altres ciutats en sectors específics com el ciclisme a Girona. Aquesta visió, lluny de ser una simple comparació, subratlla la capacitat de Tarragona per liderar en un nou àmbit de desenvolupament econòmic i social.

Finalment, la transformació de l’anella mediterrània en un pol d’atracció per a l’educació i l’esport pot actuar com a catalitzador per al desenvolupament urbanístic de zones properes, com el barri del PP10. Aquest espai, concebut com a smartcity i en espera d’un impuls definitiu, podria veure’s beneficiat per l’atractiu que suposaria tenir a prop un centre vibrant d’activitat esportiva i acadèmica, convertint-se en el lloc de residència preferent per a la gent jove i dinàmica de la ciutat.

Per tot el dit proposem que l’equip de govern de la ciutat gestioni un canvi de rumb ambiciós per la ciutat i pels barris de ponent amb aquesta integració que podria suposar:

Aprofitament de l’Anella Mediterrània: L’Ajuntament té en les seves mans 23 hectàrees de terreny amb un potencial immens. La infraestructura existent, majoritàriament infrautilitzada després dels Jocs Mediterranis, representa una base sobre la qual Tarragona pot edificar el seu futur com a hub esportiu d’excel·lència. Els equipaments com la piscina, el velòdrom, i els nous camps de rugbi i futbol, tot i ser valuosos, només rasquen la superfície del que podria ser un veritable pol d’atracció esportiva a nivell global.
Desenvolupament de Centres Educatius i Residencials Esportius: La proposta de crear un centre universitari d’educació física i una residència per estudiants-esportistes en aquest espai no només aprofitaria la infraestructura existent, sinó que també respondria a una necessitat creixent de formació especialitzada en l’àmbit de l’esport. Això establiria Tarragona com un centre d’atracció per a talents nacionals i internacionals, fomentant la investigació, la innovació, i la formació d’elit en l’esport.
Explotació del Clima i la Qualitat de Vida: El clima mediterrani i l’alta qualitat de vida de la regió són actius inestimables que ja atrauen esportistes i equips de tot el món a ciutats veïnes com Salou i Cambrils. Tarragona té l’oportunitat d’elevar aquest atractiu, oferint infraestructures i serveis especialitzats que superin l’oferta existent, convertint-se així en un destí de preferència per a la preparació esportiva de primer nivell.
Creació d’un Hub Tecnològic Esportiu: La visió de transformar Tarragona en un hub tecnològic esportiu va més enllà de la simple atracció d’esdeveniments i esportistes. Implica crear un entorn on la innovació, la tecnologia i l’esport es fusionen per desenvolupar noves solucions, productes i serveis. Això atraurà empreses, startups, i inversors, generant un impacte econòmic sostingut i posant Tarragona al mapa com a líder en aquest sector emergent.
Impacte Econòmic i Social: La conversió de Tarragona en un referent d’innovació esportiva té el potencial de superar èxits assolits per altres ciutats en àmbits específics, com Girona amb el ciclisme. Aquesta especialització no només reforçaria la marca de Tarragona a nivell internacional, sinó que també dinamitzaria l’economia local, creant llocs de treball, atraient turisme de qualitat, i incentivant la inversió.
Regeneració Urbana i Desenvolupament Sostenible: L’impuls d’aquest projecte pot actuar com a catalitzador per a la regeneració urbana de zones properes, com el barri del PP10, transformat en un exemple de sostenibilitat i innovació. Això milloraria la qualitat de vida, atrauria nous residents, i crearia un model de ciutat intel·ligent, saludable i orientada cap al futur.

Com a col·lectiu empresarial, entenem que el nostre paper és clau en la materialització d’aquesta visió. Cal una col·laboració estreta entre el sector públic, el privat, les institucions educatives, i la comunitat en general, per convertir Tarragona en un model de desenvolupament econòmic i social, amb l’esport com a eix vertebrador. La nostra aposta és per una Tarragona que lideri amb el seu estil propi, creant un ecosistema únic que beneficiï a tots els seus habitants i posicioni la ciutat com a referent internacional en la innovació esportiva.