La sinergia universitat-empresa: Un pont cap a la inclusió

El teixit empresarial del Camp de Tarragona es caracteritza per la seva competitivitat i constant evolució. La col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i les empreses no és només clau per a la innovació i el desenvolupament econòmic, sinó també per a la inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables, com són els joves amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l’espectre autista.

El programa formatiu Inserlab-InWork per a joves amb discapacitat intel·lectual i TEA és una iniciativa pionera de la URV en aquesta direcció. Aquest títol propi de la URV, finançat íntegrament pel Programa Erasmus+ de la Comissió Europea, proposa un marc de col·laboració entre la universitat i l’empresa per a la realització de pràctiques professionals i projectes d’aprenentatge i servei. L’objectiu és doble. Per una banda, s’ofereix als joves amb discapacitat l’oportunitat de desenvolupar habilitats i competències professionals i, per l’altra, es buscar sensibilitzar al sector empresarial sobre el valor afegit que aporta la diversitat al lloc de treball.

En aquest context, la veu dels tutors d’empresa que participen en el projecte In-Work és essencial per comprendre l’impacte real d’aquesta col·laboració. En Jordi Salvadó, Director administració del Grupo Blaumar, comparteix la seva experiència: “L’aposta per la inclusió laboral enriqueix les empreses. Veient la seva contribució diària, hem entès que les barreres es troben més en les nostres percepcions que no pas en les seves capacitats. Els estudiants ens demostren, amb la seva perseverança, que el veritable obstacle és la falta de oportunitats, no la discapacitat en si mateixa”.

En el context de l’aprenentatge i servei, el Programa Inserlab-Inwork col·labora enguany amb el Museu Casteller de Catalunya. Durant el curs, els catorze estudiants del Programa realitzaran una avaluació completa de l’accessibilitat, tant dels espais físics del museu com de la seva presència digital, per tal de tal d’ajudar al Museu Casteller a garantir una cultura accessible per a tothom.

La col·laboració entre la URV i les entitats del Camp de Tarragona a través del Projecte In-Work és més que una simple aliança. Es tracta d’un compromís compartit cap a la creació d’organitzacions i espais més inclusius.

Teresa Torres i Pau Palau, URV